produkty-cbd.sk

produkty cbd

CBD je skratka používaná pre kanabidiol (angl. cannabidiol), ktorý sa v súčasnosti používa ako ingrediencia v mnohých prírodných produktoch. Môžeme ho nájsť v balzamoch, telových mliekach, krémoch, géloch, kvapkách, extraktoch, tinktúrach, tabletkách, pilulkách, kapsulách alebo žuvačkách. CBD je zároveň súčasťou niektorých potravinových doplnkov pre zvieratá. Vďaka mnohým priaznivým účinkom na ľudský organizmus sa v uplynulých rokoch dostal do pozornosti viacerých vedcov, lekárov aj pacientov po celom svete, ktorí ho v súčasnosti skúmajú v rámci  prebiehajúcich výskumov a štúdií. CBD je jedným z mnohých kanabionidov produkovaných rastlinou konope.

V tomto článku sa dozviete:

Okienko do histórie

Viaceré záznamy dávnych civilizácií nám prezrádzajú, že už vtedajší ľudia poznali pozitívne účinky konope a využívali ich na medicínske účely. Približne okolo 8. storočia sa konope takýmto spôsobom používalo v Číne, Egypte, Grécku, Indii, na Strednom východe a pravdepodobne aj v niektorých európskych oblastiach. Predpokladá sa, že na západ ju priniesol írsky lekár William O`Shaughnessy, ktorý realizoval v 30. rokoch 18. storočia výskum konope na zvieratách.

CBD bolo z konope oddelené na prelome 19. storočia. V 40. rokoch 20. storočia bolo zahrnuté do stoviek patentovaných liekov, tinktúr, púdrov a sirupov. Pozitívne účinky tejto rastliny už v tom čase využívali pri liečbe dny, reumatizmu, migrény, nádchy, astmy, ženských problémov, rôznych druhoch bolesti, nespavosti či epilepsie.

CBD vs. THC – aký je medzi nimi rozdiel?

Na rozdiel od tetrahydrokanabinolu (skrátene označované ako THC – ktoré je primárnym psycho-aktívnym prvkom v marihuane), však CBD nemá žiadne psycho-aktívne účinky. CBD tak nepôsobí na kognitívnu činnosť mozgu a nespôsobuje euforické stavy spojené s užívaním marihuany. Obe tieto látky sú zaraďované medzi tzv. fytokanabinoidy, každá z nich však pôsobí na ľudský organizmus iným spôsobom.

Ak sa človek cíti zle po užití konope a trpí pritom úzkosťou alebo depresiou malo by mu CBD pomôcť dostať sa opäť do normálneho stavu.

cbd a thc rozdiel
Zdroj: shutterstock.com

Kanabidiol predmetom výskumov

Okrem CBD a THC existuje aj množstvo ďalších druhov kanabinoidov, ktoré sa postupne stávajú predmetom rôznych výskumov. Náš mozog je vybavený špeciálnymi receptormi navrhnutými na prijímanie molekúl kanabinoidu do nášho systému. Výsledkom toho je množstvo imunitných odpovedí spojených s užívaním kanabisu.

V uplynulých rokoch došlo k viacerým pokrokom v oblasti spracovania a spotreby kanabisu. Do praxe sa dostávajú aj stále novšie technológie, ktoré umožňujú bezpečnejšie metódy užívania. Z mnohých nevedeckých a neoficiálnych dôkazov však prichádzajú mnohé pozitívne správy o tom, že CBD poskytuje pomoc pri riešení mnohých zdravotných ťažkostí a chorôb.

Výskum Dr. J. Hamptona Atkinsona

Podľa Dr. J. Hamptona Atkinsona, ktorý je jedným z riaditeľov Centra pre medicínsky výskum kanabisu (Center for Medical Cannabis Research – CMCR) zriadeného pri Kalifornskej univerzite,  je o možné terapeutické účinky CBD veľký záujem. Zatiaľ je však k dispozícii len málo vedeckých dôkazov o jeho účinnosti.

Malba Don Quixote ceruzkou

“CBD môže mať rôzne zdravotné výhody, nedostatok výskumnej činnosti v tejto oblasti však znamená, že nie je k dispozícii dostatok údajov potrebných na podporu väčšiny nevedeckých tvrdení…”

— Dr. J. Hampton Atkinson

Slabá výskumná činnosť podľa neho znamená, že ani o potenciálnych rizikách spojených s užívaním CBD zatiaľ až toľko nevieme. Nové výskumy by nám to mohli pomôcť s odhalením ďalších pozitívnych aj negatívnych účinkov tejto zaujímavej látky.

Testovanie kanabidiolu

Zdá sa však, že kanabis aj napriek uvedenému zažíva renesanciu vo výskume. Prostredníctvom snáh o legalizáciu získava lekárska veda oveľa podrobnejší pohľad na túto populárnu a fascinujúcu rastlinu. Z informácií zverených ClinicalTrials.gov, federálnou databázou akreditovaných klinických štúdií na celom svete, vyplýva, že v súčasnosti prebieha približne 150 výskumov, ktoré testujú CBD ako možnú liečbu pri širokom spektre rôznych zdravotných ťažkostí. Vrátane autizmu, alkoholizmu, kožných problémoch alebo schizofrénii.

CMCR sa svojou účasťou podieľa na vedení rigoróznych štúdií CBD a jeho možnostiach liečiť schizofréniu a autizmus. Niektoré iné výskumy tiež naznačujú, že tento extrakt môže zlepšovať úzkostné stavy a seba-odmietajúce myšlienky. V praxi už existujú dôkazy aj o tom, že má anti-psychotické účinky u ľudí trpiacich schizofréniou. CBD sa používa aj na liečbu bolesti svalov a kĺbov. Pomáha aj pri zlepšovaní niektorých ochorení kože, ako sú ekzémy, akné alebo psoriáza. S kanabidiolom evidujú priaznivé účinky aj na pri zlepšovaní tráviacich problémov a liečbe kŕčov.

CBD a jeho ďalšie účinky na ľudský organizmus

Z výskumu realizovaného CMCR zároveň ďalej vyplýva, že užívanie CBD by mohlo pomáhať aj ľuďom s rôznymi druhmi artritíd. Súčasný in vitro výskum s ľudskými bunkami trpiacimi reumatoidnou artritídou naznačil, že liečba pomocou CBD môže znižovať zápalové procesy.

Dr. Atkinsom zároveň zdôraznil, že CBD, podobne ako množstvo iných látok, nie je odporúčané pre tehotné ženy. Každé vedecké pozorovanie si podľa jeho slov vyžaduje určitý čas. Poznávanie v tejto oblasti je stále len vo svojich začiatkoch. Inými slovami to však znamená, že výskumníci silno veria tomu, že potenciál spojený s kanabidiolom je veľmi sľubný.

Zdroj: shutterstock.com

Oficiálne výsledky v USA

Americký úrad pre potraviny a liečivá zatiaľ oficiálne schválil len jeden CBD produkt. Tento liek nesie názov Epidiolex a je určený na liečbu zriedkavých foriem epilepsie. V júli tohto roka však úrad rozšíril možnosť aplikácie tohto lieku aj na záchvaty spojené s tuberóznou sklerózou. Záujem vedcov o kanabidiol  neustále rastie a len v Spojených štátoch amerických minulý rok vyčlenila federálna vláda 3 mld. USD na výskum tejto látky.

Ako je to s CBD na Slovensku?

Kanabidiol patrí v súčasnosti na Slovensku medzi psychotropné látky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky však navrhuje vyradenie tejto látky zo zoznamu zakázaných látok. Účinnosť by mala byť nadobudnutá už niekedy v prvej polovici roka 2021. Dôvodom pre tento krok je podľa rezortu zdravotníctva najmä skutočnosť, že CBD je neškodné a nespôsobuje vznik závislosti. Potvrdzuje to aj fakt, že táto látka nie je zaradená do zoznamu omamných a psychotropných látok ani podľa dohovorov OSN.

Európsky parlament ešte v minulom roku vyzval členské krajiny EÚ, aby plne využívali potenciál liekov na báze marihuany a odstránili prekážky, ktoré bránia ďalšiemu vedeckému výskumu v tejto oblasti. Uvedená iniciatíva tak zároveň smeruje k zosúladeniu slovenskej a európskej legislatívy v tejto oblasti, pričom väčšina členských štátov EÚ už k nemu pristúpila.


Zdroj: https://www.newswise.com/