produkty-cbd.sk

kanabidiol cbd

Kanabidiol (z anglického Cannabidiol – CBD) patrí do skupiny látok spoločne označovaných aj ako kanabinoidy, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom organizme. Tieto molekuly sa viažu na receptory v mozgu, koži a mnohých ďalších orgánoch, kde pomáhajú vytvárať rovnováhu. Kanabinoidy sa vyskytujú aj v prírode, pričom CBD je látka, ktorá je extrahovaná z rastliny konope s mnohými liečivými účinkami. Je zaujímavé, že vedcom sa doposiaľ podarilo oddeliť z konope viac ako 100 rôznych druhov kanabinoidov, čo môže naznačovať sľubný potenciál tejto rastliny do budúcnosti.

V tomto článku sa dozviete:

CBD pre telo aj dušu

CBD môže príležitostne užívať každý človek, a to najmä v situáciách, kedy sme vystavení väčšej psychickej a fyzickej záťaži. V praxi tak môže byť dobrým doplnkom pre športovcov, vrcholových manažérov, verejne aktívnych ľudí či študentov. Taktiež aj pre ľudí pracujúcich v akýchkoľvek psychicky alebo fyzicky náročných profesiách. CBD má protizápalové účinky, pomáha posilňovať imunitný systém, ktorý býva najviac skúšaný práve v tých najnáročnejších  obdobiach. Dodáva chuť do jedla, pomáha pri úprave hormonálneho systému a spánkového režimu aj pri zmierňovaní úzkostných a depresívnych stavov, ktoré sa z času na čas nevyhýbajú ani zdravým jedincom.

Legalizácia kanabidiolu na Slovensku

Na svete existuje viacero krajín, kde je CBD legálne a jeho účinky sa bežne využívajú v štandardnej medicíne. Iné štáty sa postupne oboznamujú s touto látkou a vzhľadom na pribúdajúce vedecké a empirické dôkazy o jej pozitívnych účinkoch na ľudský organizmus, je o ňu stále väčší záujem aj medzi laickou verejnosťou. CBD nemá psychoaktívne účinky a nevytvára sa na ňom závislosť. Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation – WHO) v tejto súvislosti vydala stanovisko, v ktorom uviedla, že:

CBD nie je návykové a neposkytuje ani žiadne zneužívanie ako iné psychotropné látky.

Vďaka mnohým už realizovaným, ale aj prebiehajúcim výskumom a štúdiám, mnohé krajiny po celom svete postupne uvoľňujú legislatívu spojenú s užívaním tejto látky.

Pre zaujímavosť možno spomenúť, že Slovenská republika je poslednou členskou krajinou Európskej únie, kde je ešte kanabidiol považovaný v zmysle platnej a účinnej legislatívy za psychotropnú látku. V súčasnosti je však pripravovaná novela zákona č. 139/1998 Z. z o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch, v rámci ktorej by malo byť CBD vyškrtnuté zo zoznamu psychotropných látok. Novela by mala vstúpiť do platnosti 1. mája 2021.


Mohlo by vás zaujímať: Ako si vybrať vhodnú formu CBD?


Účinky CBD na ľudský organizmus

uzivanie cbd oleja
Zdroj: shutterstock.com

CBD na terapeutické účely

CBD má okrem vyššie uvedených pozitívnych účinkov aj mnohé ďalšie liečivé účinky. Mnohé z nich boli už potvrdené výskumnou činnosťou a v praxi.

CBD proti záchvatom

CBD sa ukázalo ako efektívna látka pri liečbe niektorých ťažkých druhov epilepsie u detí. Niektoré realizované štúdie potvrdili zníženie počtu záchvatov u týchto pacientov. Výskumy v tejto oblasti však prebiehajú aj naďalej. V súčasnosti je predmetom sledovania aj liek s názvom Epidiolex (v USA). Tento liek obsahuje extrakt CBD určený na liečbu pediatrickej epilepsie.

Neuroprotektívne a protizápalové účinky

Niektoré výskumy tiež ukazujú, že CBD má aj neuroprotektívne vlastnosti a môže zabraňovať neurodegeneratívnym procesom v mozgu. Môže teda pomôcť ľuďom trpiacim Alzheimerovou chorobou, postihnutým mŕtvicou, Parkinsonovou chorobou, ako aj neurodegeneráciiou spôsobenej nadmerným užívaním alkoholu.

Zmierňovanie bolesti a nevoľnosti pri liečbe rakoviny

Okrem vyššie uvedených pozitívnych účinkov viaceré štúdie a výskumy naznačujú, že kanabinoidy môžu mať analgetické účinky a môžu pomáhať pri zmierňovaní rôznych druhov bolesti. Zároveň ukazujú, že tieto látky môžu znižovať bolesti a nevoľnosti spojené s liečbou rakoviny. Niektoré výskumy na zvieratách a bunkových kultúrach zároveň naznačili, že CBD by mohlo účinkovať aj proti niektorým tumorom. Tieto poznatky však zatiaľ nie sú potvrdené na ľudských pacientoch.

Anti-psychotické účinky

Súčasné výskumy tiež ukazujú, že CBD má aj anti-psychotické účinky. Môže pomôcť pri zmierňovaní psychotických symptómov u ľudí trpiacich týmito stavmi vrátane ľudí trpiacich schizofréniou alebo Parkinsonovou chorobou. Na potvrdenie týchto výsledkov však v praxi bude ešte potrebné vykonanie viacerých klinických štúdií, ktoré potvrdia terapeutický potenciál CBD pre pacientov s týmito a inými formami psychóz.

V mnohých krajinách po celom svete v súčasnosti prebiehajú viaceré štúdie a výskumy, ktoré sa zameriavajú na potenciál spojený s terapeutickými účinkami CBD. Mnohí odborníci vidia v tejto látke veľký potenciál, väčšina z nich sa však zhoduje na tom, že ešte je potrebné realizovať množstvo ďalších výskumov, ktoré potvrdia tieto očakávania.


Zdroj: https://archives.drugabuse.gov/