produkty-cbd.sk

legalizácia cbd na slovensku

Kanabidiol (CBD) patrí medzi nepsychoaktívne kanabinoidy nachádzajúce sa v rastline konope. Mnohé praktické skúsenosti a vedecké štúdie realizované po celom svete naznačujú významný terapeutický potenciál tejto látky pri celom spektre zdravotných ťažkostí. Na Slovensku však zatiaľ platí, že CBD bolo k 1.12.2011 zaradené do zoznamu psychotropných látok a užívanie tejto látky je tak u nás tak, zatiaľ, nelegálne. V súčasnosti je pripravovaná novela zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, v rámci ktorej by sa mal tento stav zmeniť a malo by dôjsť k vyradeniu CBD zo zoznamu psychotropných látok. V aktuálnom článku si priblížime právne aspekty súvisiace s legalizáciou CBD a jeho uvedením na trh.  

V tomto článku sa dozviete:

Slovensko má jedno nelichotivé prvenstvo

V uplynulých rokoch boli realizované viaceré vedecké štúdie, ktoré potvrdili množstvo pozitívnych účinkov kanabidiolu na ľudský organizmus. A to aj pri mnohých ťažkých chorobách. V niektorých krajinách je už CBD bežne predpisované praktickými lekármi a je aj súčasťou niektorých registrovaných liečiv. Dohovor OSN o psychotropných látkach z roku 1971 a Jednotný dohovor OSN o omamných látkach z roku 1961 nezaraďujú kanabidiol medzi psychotropné látky. Slovenská republika si tak v tomto smere vyslúžila nelichotivé prvenstvo. Má ako jediný členský štát Európskej únie zaradené CBD medzi zakázanými psychotropnými látkami.


Nenechajte si újsť: V čom mi CBD pomôže? 6 problémov, ktoré môže liečiť


Snaha o zosúladenie s európskou legislatívou

Expertný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre drogové závislosti (ECDD) predložil sekretariátu Komisie OSN pre omamné látky (CND) odporúčanie týkajúce sa nových psychoaktívnych látok vrátane odporúčania týkajúceho sa kanabidiolu. ECDD na svojom 40. zasadnutí odporučilo, aby prípravky obsahujúce CBD neboli zaradené v zozname kontrolovaných látok podľa Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 a neboli ani pod medzinárodnou kontrolou. Kanabidiol sa nachádza v konope aj v živici a nemá psychoaktívne účinky. Podľa vyjadrenia komisie tak neexistuje riziko zneužitia tejto látky ani potenciál produkovať závislosť na nej.

Novela zákona o psychotropných látkach

Návrh na vyradenie CBD zo zoznamu psychotropných látok bol prerokovaný na 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) dňa 5.2.2021. V súčasnosti by mal Ústavnoprávny výbor NRSR a Výbor SR pre zdravotníctvo prerokovať navrhovanú novelu zákona s termínom 12.3.2021 a do 15.3.2021 by sa k nemu mal vyjadriť aj gestorský výbor NRSR pre zdravotníctvo. Navrhovaný dátum nadobudnutia účinnosti zákona je zatiaľ 1.5.2021.

CBD sa nachádza aj v mnohých kozmetických výrobkoch. Tieto produkty nebude potrebné po vyradení látky zo zoznamu psychotropmných látok kontrolovať. Tým sa zjednoduší ich uvádzanie na trh, výroba, distribúcia aj predaj.

Aké reálne zmeny prinesie vyradenie CBD zo zoznamu zakázaných látok?

Priaznivcov kanabidiolu určite potešila informácia o tom, že táto látka bude konečne vyradená zo zoznamu zakázaných psychotropných látok. Podľa niektorých odborníkov sa sem vôbec nemala dostať. Súčasný právny stav však naznačuje, že ani po vyradení CBD zo zoznamu zakázaných látok nebude možné jeho použitie v potravinách a výživových doplnkoch. Je to tak preto, že CBD bolo Európskou komisiou zaradené medzi tzv. nové potraviny (Novel Food), ktoré nemajú históriu v ich konzumácii. Na zozname takýchto potravín sa nachádzajú aj rôzne tradičné jedlá z iných krajín sveta alebo potraviny produkované novými technologickými postupmi. Všetky potraviny zaradené medzi Novel Foods musia byť najprv schválené príslušnými Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). A to podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25.11.2015 o nových potravinách.

cbd kozmetika
Kozmetické produkty s CBD
Zdroj: shutterstock.com

Čo je to Novel food? CBD ako nová potravina

Kanabidol získal status novej potraviny v januári roku 2019. Podľa súčasnej legislatívy platí, že na trhu v rámci Európske únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu ako také alebo sa používajú v potravinách, alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označovanie v ňom špecifikovanými. 

V únijnom zozname nových potravín nie je v súčasnosti uvedený cannabidiol (CBD) ako povolená nová potravina v EÚ.

Európska komisia doteraz obdržala cez elektronický systém, ktorý slúži na podávanie žiadostí o povolenie nových potravín alebo tradičných potravín z tretích krajín (dostupný na webovej stránke EK – DG-SANTE https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en časti “FOOD” pod odkazom “e-submission”), viacero žiadostí týkajúcich sa CBD (cannabidiolu), ktoré sú momentálne v procese posudzovania na úrovni EÚ.

Ako to bude s predajom CBD na Slovensku po prijatí novely zákona?

Vyradenie CBD zo zoznamu psychotropných látok umožní slovenským podnikateľom aj spotrebiteľom možnosť legálne predávať a nakupovať kozmetické výrobky obsahujúce CBD. Aj napriek viac ako 30 tisíc realizovaným štúdiám, ktoré potvrdzujú množstvo pozitívnych účinkov tejto látky na ľudský organizmus, si však na jeho povolenie v potravinových produktoch ešte chvíľu počkáme.

Uvedenie CBD ako novej potraviny na trh tak bude možné až po schválení na úrovni Európskej únie a jej zapísaní do únijného zoznamu nových potravín.

CBD je v súčasnosti predmetom množstva serióznych vedených výskumov, ktoré už teraz naznačujú vysoký terapeutický a liečebný potenciál tejto látky. Veríme tak, že už čoskoro bude možné kúpiť na našom trhu legálne nielen kvalitnú kozmetiku s CBD, ale aj potravinové doplnky.

CBD vyňaté zo zoznamu omamných a psychotropných látok

Aktualizácia 18.3.2021

Na štvrtkovej schôdzi parlament schválil dlho očakávanú novelu zákona, vďaka ktorej bude CBD vyňaté zo zoznamu omamných a psychotropných látok. Túto informáciu zverejnila Janka Bittó Cigániková vo svojom statuse na sociálnej sieti.

Zároveň v komentároch informuje, ako to bude s predajom CBD olejov a iných produktov s obsahom kanabidiolu:

“Tam musíme čakať na povolenie EU. V národnej legislatíve je všetko povolené, len sa čaká kým sa EU vyjadrí k CBD ako novej potravine. Zatiaľ je legálne jeho držanie a tiež predaj ako kozmetiky alebo liečivo v lekárni (na recept sa namieša).“

CBD legálnou látkou od 1.5.2021

Aktualizácia 14.5.2021

Uvedená novela zákona nadobudla účinnosť a CBD sa tak od 1.5.2021 stalo legálnou látkou. To teda znamená, že je legálne ho užívať a kupovať.


Zdroje: https://www.food.gov.uk/, https://www.uvzsr.sk/


Súvisiace články:

cbd olej

Čo je to CBD? Všetko, čo chcete vedieť

CBD označuje skratku pre kanabidiol (z anglického Cannabidiol) a predstavuje jednu z dvoch najznámejších aktívnych zložiek rastliny konope, ktorá má liečivé účinky. CBD je kanabinoid, ktorý vyhľadávali ľudia už v dávnej histórii vďaka jeho pozitívnym účinkom na ľudský organizmus. Informácie o terapiách pomocou CBD sa nachádzajú vo viacerých starých rukopisoch po celom svete. Prinášajú nám dôležité poznatky o tom, […]

kanabidiol cbd

Pre koho je CBD určené? Aké má CBD účinky?

Kanabidiol (z anglického Cannabidiol – CBD) patrí do skupiny látok spoločne označovaných aj ako kanabinoidy, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom organizme. Tieto molekuly sa viažu na receptory v mozgu, koži a mnohých ďalších orgánoch, kde pomáhajú vytvárať rovnováhu. Kanabinoidy sa vyskytujú aj v prírode, pričom CBD je látka, ktorá je extrahovaná z rastliny konope s mnohými liečivými účinkami. […]

olej cbd doktor

V čom mi CBD pomôže? 6 problémov, ktoré môže liečiť

Kanabidiol (z anglického Cannabidiol – CBD) je obľúbenou prírodnou alternatívou používanou pri liečení viacerých zdravotných ťažkostí. CBD je jedným z viac ako 100 objavených kanabinoidov extrahovaných z rastliny konope. Pre množstvo liečivých vlastností sa tejto molekule dostáva stále viac pozornosti od mnohých vedcov po celom svete. Na Slovensku bolo CBD doposiaľ zaradené medzi zakázané látky, tento […]

formy cbd

Formy CBD – ako si vybrať vhodnú formu CBD?

Ak aj vy patríte medzi neustále sa zvyšujúci počet priaznivcov kanabidiolu (z anglického Cannabidiol, skrátene aj ako CBD), o ktorom už v súčasnosti vieme, že pomáha pri zmierňovaní úzkostí, artritídach, uľavovaní od rôznych bolestí a symptómov sprevádzajúcich menopauzu, nespavosť a má aj mnohé ďalšie pozitívne účinky na ľudský organizmus, možno teraz prichádza ten správny čas vybrať si tú najvhodnejšiu […]

produkty cbd

Zoznámte sa s CBD – budúcnosť medicíny?

CBD je skratka používaná pre kanabidiol (angl. cannabidiol), ktorý sa v súčasnosti používa ako ingrediencia v mnohých prírodných produktoch. Môžeme ho nájsť v balzamoch, telových mliekach, krémoch, géloch, kvapkách, extraktoch, tinktúrach, tabletkách, pilulkách, kapsulách alebo žuvačkách. CBD je zároveň súčasťou niektorých potravinových doplnkov pre zvieratá. Vďaka mnohým priaznivým účinkom na ľudský organizmus sa v uplynulých […]